27, మే 2017, శనివారం

మెట్ల బావి

వరంగల్ లో  వెలుగులోకి వచ్చిన వందల ఏళ్ల నాటి దిగుడు బావి

శతాబ్దాలనాటి అపురూప కట్టడం శివనగర్  సమీపంలో పురాతన బావి. ఇప్పటికీ పుష్కలంగా జలం.
ఏడు శతాబ్దాల కిందటి దిగుడు బావులు ఎలా ఉండేవో చూడాలని ఉందా?

తరాలుమారినా, శతాబ్దాలు గడిచినా,
ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనా చెక్కు చెదరని నాటి అద్భుత రాతి కట్టడాన్ని చూడాలనుకుంటున్నారా?

కాకతీయుల కాలం నాటి నిర్మాణ కౌశల్యానికి నిదర్శనంగా, నేటికీ రాజఠీవితో నిలచిన దిగుడు బావిని చూడాలని ఉందా..!
అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం.
వరంగల్ కి రండి...

మరిన్ని వివరాలకు
https://www.facebook.com/nivas.katta74/posts/1192188270805689

వీడియో కోసం.

https://www.facebook.com/nivas.katta74/videos/1192155934142256/
చూడండి.
#ARAVINDARYAPAKIDE #AAP #HERITAGE #WARANGAL #KAKATIYA

Aravind Arya Pakide

మెట్లబావులు

వెయ్యేండ్ల కిందట మెట్లబావులు ప్రజా ప్రాథమికావసరాలు. ప్రజల సామాజిక శ్రేయస్సుకు మెట్ల బావులు తోడ్పడేవి. జలవనరుల కోసం.. వాటి నిర్మాణ...