21, ఏప్రిల్ 2016, గురువారం

TEEGARAJUPALLY TEMPLES

తీగరాజు పల్లి గ్రామం పక్కనే ఉన్న చెరువు వద్ద , SRSP కాలువ పక్కనే ఉన్న ఆలయాలు ఇవి....
ఇందులో ఒకటి శివాలయం కాగా , మరొకటి విష్ణువు ఆలయం .
ఈ రెండు చాళుక్యుల కాలం నాటివే ..
శివాలయం మొదటగా ఒక జైన ఆలయం అనడానికి సాక్షంగా గర్భాలయం పక్కన పూర్ణ కళశాలు చెక్కబడి ఉన్నాయి .
జైన ఆలయం శివాలయం గా మార్చబడిన తర్వాత గర్భాలయం కి అనుసంధానం గా అంతరాలయం నిర్మించబడింది.
గర్భాలయం ద్వారం పక్కన శైవ ద్వారపాలకుల శిల్పాలు
చెక్కబడ్డాయి.వారి చేతులలో త్రిశూలం , డమరుకం ఉన్నాయి.
ఆలయ పైన విమాన గోపురం ఇటుకల చేత నిర్మించబడింది.ఆలయం ఉన్న ఎత్తు కంటే 3 రెట్లు ఆలయ గోపురం ఉంది ..
శివాలయం పక్కనే ఉన్న మరొక ఆలయం విష్షు ఆలయం ..
ఆలయం లోపల ఎటువంటి విగ్రహం లేదు.
ఆలయ ద్వారం వద్ద చెక్కిన ద్వార పాలకుల ఆధారంగా అది విష్ణు ఆలయం అని చెప్పవచ్చు.
ఈ రెండు ఆలయాల పక్కనే ఒక
గరుత్మంతుడి శిల్పం, హనుమంతుడి విగ్రహం ఉన్నాయి..హరి-హర అన్న concept బాదామి చాళుక్యులతోనే మొదలైంది... శైవం నుంచి వైష్ణం తిరిగ్ శవం ఇలా 3,4సార్లు శాఖలు మారారు..చివరికి హరిహరలు ఇద్దరు ఒక్కరే అనే కోణంలొ హరిహరంలను ఏక విగ్రహంగా కొంత కాల కొలిచారు.శివ,విష్ణు గుడులు పక్క పక్కా వుండటం ఆప్రాంతంలో చాళుక్య పాలన జరిగిందనటానికి ఆధారం.
ఇంతకు మునుపే ఆలయాలలో గుప్త నిధుల కోసం తవ్వినట్టు ఆనవాళ్లు కనపడుతున్నాయి...
ఇక్కడో పెద్ద నంది విగ్రహం ఉండేదట.దానిని గ్రామస్తులు తీసుకుని వెళ్లి గ్రామం లోని ఆలయం లో పెట్టారని చెప్పారు..

మెట్లబావులు

వెయ్యేండ్ల కిందట మెట్లబావులు ప్రజా ప్రాథమికావసరాలు. ప్రజల సామాజిక శ్రేయస్సుకు మెట్ల బావులు తోడ్పడేవి. జలవనరుల కోసం.. వాటి నిర్మాణ...