6, ఏప్రిల్ 2016, బుధవారం

దేవునికి కొబ్బరి కాయనే ఎందుకు కొట్టాలి ?

దేవునికి కొబ్బరి కాయనే ఎందుకు కొట్టాలి......!!
బుద్ది వికాసానికి కొబ్బరి దివ్యామృతం గా పని చేస్తుంది. ఏదో విధం గా ప్రతి రోజు కొబ్బరిని తినే వారికి తెలివితేటలు, చాకచక్యము వస్తాయి. జ్ఞాపక శక్తి వేగవంతం గా ఉంటుంది. ఈ కారణం చేతనే దీని నూనె ను తలకు రాసుకుంటాము. ఈ కొబ్బరి నూనెకు నేతిలో ఉన్నంత శక్తి పదార్ధాలు వుండటం వల్లనే చలికాలం లో నేతి మాదిరి గానే పేరుకొని పోతుంది.
' గుడినిండా నీళ్ళు గుడికి తాళం' అనే పొడుపు కధకు మనకు వెంటనే స్ఫురించే సమాధానం కొబ్బరి కాయ. కొబ్బరి ఎలాంటి నేలలోనైనా పెరుగుతుంది; ఏ ఋతువు లోనైనా ఫల సాయం అందిస్తుంది. ఆహారానికీ ఔషధానికీ పనికి వచ్చే కాయ ఇది. ఆకు నుండి పీచు వరకు అన్ని భాగాలు ఉపయోగిస్తాయి.
అయితే కొబ్బరి కాయనే కొట్టాలని వేదం లో ఎక్కడా చెప్పలేదు. తదనంతర కాలం లో కొబ్బరి కాయ ఉపయోగం తెలిసిన మన ఋషులు అన్ని కాలాలలోనూ లభించే కొబ్బరి కాయ విశిష్టత గుర్తించి కొబ్బరి కాయను పూర్ణ ఫలం అని అన్నారు; దేవాలయాలలో దేవునికి సమర్పించాలి అనే నియమం ఏర్పరిచారు... కొబ్బరి కాయ సగ భాగం భక్తులకు ప్రసాదంగా పంచేవారు... (ఈ రోజుల్లో కొబ్బరి కాయ సగ భాగాన్ని వేలం పాటదారు పట్టుకొని పోతున్నాడు.... ఇది సరి అయిన పద్ధతి కాదు... )
వివాహాది శుభ కార్యక్రమాలు, శ్రీరామనవమి, వినాయకచవితి పందిళ్ళు.... ఇలా అన్ని శుభ కార్య క్రమాలలోని కొబ్బరి మట్ట, ఆకు లతో వేసే పందిళ్ళు ఎంతో శోభాయమానం గా ఉండి ఎంతో చల్లదనాన్ని ఇస్తాయి.

మెట్లబావులు

వెయ్యేండ్ల కిందట మెట్లబావులు ప్రజా ప్రాథమికావసరాలు. ప్రజల సామాజిక శ్రేయస్సుకు మెట్ల బావులు తోడ్పడేవి. జలవనరుల కోసం.. వాటి నిర్మాణ...