22, ఏప్రిల్ 2016, శుక్రవారం

ప్రపంచ ‘ధరిత్రి’ దినోత్సవం.

ఏప్రిల్ '22’ వ తేదీన ప్రపంచ ‘ధరిత్రి’ దినోత్సవం. 

1969వ సంవత్సరంలో అమెరికా రాష్ట్రం కాలిఫోర్నియాలోని శాంటా బార్బరలో చమురు విస్పోటనం వల్ల జరిగిన విపరీతమైన నష్టాన్ని చూసిన తరువాత అమెరికా పార్లమెంట్ సభ్యుడు గేలార్డ్ నెల్సన్ (Gaylord Nelson) ఏప్రిల్22 వ తేదీని ధరిత్రి దినోత్సవంగా ప్రకటించారు.
తొలి ధరిత్రి దినోత్సవం United States Environmental Protection సంస్థ ఆవిర్భవానికీ, పరిశుభ్రమైన నీరు, పరిశుభ్రమైన గాలి, అంతరించిపోతున్న జాతుల పరిరక్షణ చట్టాల రూపకల్పనకూ దారి తీసింది.ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు ఒక నూరుకోట్ల మంది జరుపుకునే అతి పెద్ద వేడుకలలో ఈ ధరిత్రి దినోత్సవం ఒకటి.
ఈ సంవత్సరం మనం జరుపుకునేది ’45’వ ప్రపంచ ధరిత్రి దినోత్సవం. ఈ వారం మొత్తం, అలాగే ఏప్రిల్ 22వ తేదిన పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్లసామాజిక స్పృహను, స్పందనను పెంపొందించేందుకు ప్రపంచంలోని భిన్న జాతుల వారు, భిన్న విశ్వాసాలకు చెందిన వారు, భిన్న నేపధ్యం కలిగిన వారు, అందరూ కలిసి పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన ఉత్సవాలు, ఊరేగింపులు, కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.
#EARTHDAY
#AAP

మెట్లబావులు

వెయ్యేండ్ల కిందట మెట్లబావులు ప్రజా ప్రాథమికావసరాలు. ప్రజల సామాజిక శ్రేయస్సుకు మెట్ల బావులు తోడ్పడేవి. జలవనరుల కోసం.. వాటి నిర్మాణ...