15, ఏప్రిల్ 2016, శుక్రవారం

Ancient Egyptian burial customs


పురాతన ఈజిప్టు వాసులు విచిత్రమైన
ఖనన సంప్రదాయాలను పాటించేవారు, ఎందుకంటే వారు ఈ సంప్రదాయాలు మరణం తరువాత అమరత్వాన్ని సిద్ధింపజేస్తాయని భావించేవారు. భౌతిక దేహాన్నిమమ్మీగా మార్చడం,
ఖనన క్రియలు నిర్వహించడం మరియు మరణం తరువాత సంబంధిత వ్యక్తులు ఉపయోగించేందుకు శరీరంతోపాటు, వస్తువులను కూడా సమాధి చేయడం వంటి సంప్రదాయాలు ఖనన ప్రక్రియలో భాగంగా ఉండేవి.
భౌతికదేహాలను ఎడారి గొయ్యిల్లో పూడ్చిపెట్టేవారు,శోషణంద్వారా సహజంగా ఈ బౌతికదేహాలు రక్షించబడేవి.
నిర్జలమైన, ఎడారి పరిస్థితులు చరిత్రవ్యాప్తంగా పురాతన ఈజిప్టులో పేదల ఖనన ప్రక్రియలకు ఒక వరంగా ఉండేవి, సంపన్నులకు అందుబాటులో ఉండే విస్తృత ఖనన సంప్రదాయాలు పేదలు భరించేవిధంగా ఉండేవి కాదు.
ధనిక ఈజిప్షియన్ల మృతదేహాలను రాతి సమాధుల్లో పూడ్చిపెట్టేవారు, దీని ఫలితంగా, వీరి మృతదేహాలను కృత్రిమ మమ్మీలగా మార్చేవారు,అంతర్గత అవయవాలనుతొలగించడం, నార వస్త్రంలో శరీరాన్ని చుట్టడం, దీనిని దీర్ఘచతురస్రాకార రాతి శవపేటికలో లేదా చెక్క శవపేటికలో ఉంచి పూడ్చిపెట్టే క్రియలు మమ్మీలుగా మార్చే ప్రక్రియలో భాగంగా ఉన్నాయి.
‪#‎AAP‬

షోయబ్ ఉల్లాఖాన్

షోయబ్ ఉల్లాఖాన్ 1920, అక్టోబరు 17 న ఖమ్మం జిల్లా సుబ్రవేడు లో జన్మించిన తెలంగాణా యోధుడు .  బాహ్య ప్రపంచానికి అంతగా తెలియని త్యాగ...